Tuzaklar ile Akdeniz Meyve Sineği Kontrolü 2018-07-18

Meyve aÄŸaçlarımızda meyvelerin oluÅŸmaya baÅŸladığı ve bununla birlikte meyve sineÄŸi ‘in her yıl olduÄŸu gibi görünmeye baÅŸladığı mevsim yaklaÅŸmaktadır, bu nedenle meyve sineÄŸini biraz daha tanıyacak ve meyve bahçemizde ekolojik olarak nasıl savaÅŸacağımızı göreceÄŸiz.
 
MEYVE SİNEĞİNİ TANIYALIM
Meyve sineÄŸi, taÅŸ çekirdekli meyve, elma, armut kavun gibi çekirdekli meyveler, tropik meyveler, narenciyeye kesinlikle yumurtalarını bırakabileceÄŸi hemen hemen her meyveye saldıran çok iÅŸtahlı bir çift kanatlı sinektir. Bölgemizde onüçe kadar ulaÅŸabilen yıllık jenerasyonu bulunmaktadır. Ä°klim ilerledikçe yerleÅŸim yerlerindeki sayısı artmakta ve genel olarak yazın sonlarına doÄŸru sineÄŸin baskısı  daha yüksek olmaktadır. Meyve sineÄŸi sert soÄŸuklara dayanamaz. Bu nedenle her kış bir çok sinek ölmektedir, soÄŸuk iklimli bölgelerde ise tamamı ortadan yok olmaktadır. Böylelikle kış mevsiminin daha yumuÅŸak geçtiÄŸi bölgelerde ve ilkbahar geldiÄŸinde yeniden bütün bölgelerde kolonileÅŸmeye baÅŸlarlar ve bu sinekler kilometreler boyunca uçarlar, kuzeye doÄŸru bütün toprakları kaplayacak ÅŸekilde koloniler kurarlar.
 
Bahçe  tarımında meyve aÄŸaçlarımızda bu tür felaketlerle savaÅŸmanın en iyi yolu kitlesel yakalama tuzakları veya ev tuzaklarıdır. Bunun için ilk tavsiye, arazimizdeki ilk meyve sineÄŸi topluluklarının geliÅŸinin tespit edilmesi için monitörlü tuzaklara sahip olmaktır. Küçük tarlalarda bir tuzak yeterlidir, nasıl hareket edeceÄŸimizi veya etmeyeceÄŸimizi gözlemleriz ya da izleriz.  Büyük tarlalarda 10 dönüme  1 ile 3 tuzaÄŸa ihtiyaç duyabiliriz.Tespit ettiÄŸimizde, meyvenin ısırılmasını engellemek için meyve bahçelerini korumak zorundayız ve bu olgunlaÅŸmaya yaklaÅŸtığında yapılır. Bir çok meyve türü bulunan meyve bahçemiz olursa, bütün meyveler aynı zamanda olgunlaÅŸmadığından dolayı her meyve olgunlaşırken  meyve bahçemizde  tuzaÄŸa sahip olmalıyız.
Tuzaklar hareket ettirilebildiÄŸinden dolayı,  bir meyve bahçesinin bütün meyveleri toplandığında, olgunlaÅŸmakta olan bir sonraki türe tuzakları hareket ettirebiliriz. Böylelikle tuzaklardan daha fazla istifade edebilir ve sayısını azaltabiliriz. Fakat meyvenin toplanmasından önce minimum bir veya bir buçuk ay boyunca kurulmuÅŸ tuzaklara sahip olunmasının tavsiye edildiÄŸini göz önünde bulundurmalıyız.
 
TUZAKLAR NASIL ÇALIÅžIR
Sıvı protein tabanında ilgi çekiciler(feromon) kullanarak tuzakları kendimiz kurabiliriz. Olipe türü serisi tuzak biçimi (Ağızlı 1,5 Litrelik tipik ÅŸiÅŸe). Sinekleri yakalar fakat hepsinde etkili deÄŸildir. En iyi sonuç veren tuzaklar amonyaklı asetat katı feromona sahip profesyonel sinek tuzaklarıdır. Bu sinek tuzakları iç kısmında insektisit sürülmüÅŸ ÅŸeffaf bir kapak ile birlikte gelir. Sinek tuzaÄŸa girdikten sonra ışığa doÄŸru çıkar, kapaktaki insektisit ile temas eder ve ölür. Tek kullanımlık (her mevsimde tamamen yenilenen) meyve sineÄŸi tuzakları ve sadece kapağı ve ilgi çekicisi yenilenen daha uzun süreli kitlesel yakalama için sinek yakalayıcılar bulunmaktadır. Tabanı çeÅŸitli mevsimlerde yeniden kullanılmaktadır.
 
 
Ağızlar feromonun yayılmasını maksimize etmek ve diÄŸer sinekler ile faydalı böceklerin  giriÅŸini mimimize etmek için tasarlanmıştır. Ayrıca tamamen sarı oluÅŸuyla besleyici ilgi çekiciye eklenen etkili sarı renk bir cazibe yaratır.
Bu tuzakların diÄŸer bir avantajı da kuru feromon kullanılmasıdır, bununla yeniden sıvı koymak gerekmez ve 4-5 ay boyunca dayanır, bütün meyve sezonu süresince ihtiyacımızı giderir. Bir sonraki mevsim için tekrar tedarik edilinceye kadar tek kullanımlık sinek yakalayıcıların da yerlerinde bırakılması tavsiye olunur. Böylece bütün yıl boyunca sinek yakalamaya ve toplulukları daha iyi kontrol altına almaya devam ederiz.
Tuzaklarla erkek ve diÅŸiler yakalanır (cazibenin feromonlar nedeniye olmadığını kaydediniz, beslenme ile ilgilidir ve herkesin yemek yemeye ihtiyacı vardır…) fakat her zaman diÅŸi sinekler oldukça fazla  oranda  yakalanır. Niçin? Çünkü diÅŸiler erkeklerden daha fazla çalışırlar ve daha fazla yemek yemeye ihtiyacı olur. Meyvenin kabuÄŸunun 2 mm altında yüzlerce yumurta bırakmalıdır ve bu erkeklerden çok daha fazla enerji harcamasını saÄŸlar.
Bu makalenin ilkbahar ve yaz mevsimlerinde meyve bahçelerinizde iyi bir meyve hasadı yapmanız için meyvelerinizi meyve sineÄŸinden korumak üzere vereceÄŸiniz mücadelede ve sorduÄŸunuz sorular için sizlere yardımcı olacağını ümit ederim.
 
 
Copyright 2018 SA TEKİN