Hakkımızda

Ä°ÅŸletmemiz için yüksek kalitede turunçgil üretimi bir tutkudur. Bunu gerçekleÅŸtirmek için dünyanın turunçgil yetiÅŸtirilen bölgelerine sıklıkla ziyaretler yapılmakta, daha kaliteli bir üretim için farklı ülkelerden danışmanlar davet etmekteyiz. YeniliÄŸe ve insana sürekli yatırım yapmakta, sürekli deÄŸiÅŸen ve geliÅŸen bir sektörde vizyoner bir ÅŸirket olmaya çabalamaktayız.

Aynı bölgede dört nesildir çiftçilik yapan bir aile iÅŸletmesidir. Åžirketimiz geçmiÅŸten gelen deneyimlerini bugünün hızla geliÅŸen iÅŸ dünyası ile harmanlayarak, yüksek kaliteli meyve üretimi yapmaktadır. Büyük ihracat yapan firmalara, üretimini gerçekleÅŸtirdiÄŸi meyvelerini (ürünlerini) bahçede satmakta olup, Globalgap ve Ä°TU sertifikalarına sahiptir.Misyon

Ciddi sorumluluklarına baÄŸlı ÅŸeffaf bir üretim yapmak, çevreye , çalışanlarına ve tüketicilere karşı sorumluluklarını yerine getirerek en kaliteli üretimi yapmak.
Bunlara ek olarak dünyadaki üretim tekniklerini yakın takip ederek üretim kalitesi ve maliyetini iyileÅŸtirmek.

Vizyon

  • Teknolojik geliÅŸimi yakından takip etmek
  • Pazarların ve tüketicilerin isteklerine uygun üretim yapmak
  • Dünya ölçeÄŸinde rekabet edebilecek bir ziraat iÅŸletmesi olmak
  • Türk narenciye sektörünün geliÅŸimine fayda saÄŸlamak
  • DiÄŸer üretici ve ihracatçılarla yakın çalışmak
  • Üretim sonrası meyvenin korunması için teknik takip yapmak

 Copyright 2018 SA TEKİN